Evropa

Budimpešta

2 noćenje / 4 dana / autobusom

Barselona - Nova godina

3 noćenja / 4 dana / avionom

Andaluzija - Nova godina

4 noćenja / 5 dana / avionom

Andaluzija

4 noćenja / 5 dana / avionom

Italija Španija Francuska

5 noćenja / 10 dana / autobusom

Barselona

3 noćenja / 4 dana / avionom

Madrid

Madrid

4 noćenja / 5 dana / avionom

Valensija

Valensija

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Toskana - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Rim - Nova godina

3 noćenja / 4 dana / avionom

Rim - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Rim - Nova godina

4 noćenja / 5 dana / avionom

Veneto u jesen

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Severna Italija

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Rimini - Bolonja

2 noćenja / 5 dana / autobusom