Krakov - Nova godina

2 noćenja / 5 dana / autobusom