Daleka putovanja

6 noćenja / 9 dana / avionim

7 noćenja / 10 dana / novembar / decembar

7 noćenja / 8 dana / avionim

10 noćenja / 12 dana / avionom

9 noćenja / 11 dana / avionom

8 noćenja / 11 dana / avionim