Italija

Toskana - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Rim - Nova godina

3 noćenja / 4 dana / avionom

Rim - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Rim - Nova godina

4 noćenja / 5 dana / avionom

Veneto u jesen

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Severna Italija

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Rimini - Bolonja

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Južna Italija

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Toskana

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Rim

3 noćenja / 4 dana / avionom

Milano

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Rim

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Venecija

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Toskana

2 noćenja / 5 dana / autobusom