Evropa

Budimpešta

Budimpešta - Nova godina

3 noćenje / 5 dana / autobusom

Madrid

Madrid - Nova godina

4 noćenja / 5 dana / avionom

Valensija - Nova godina

4 noćenja / 5 dana / avionom

Barselona - Nova godina

3 noćenja / 4 dana / avionom

Andaluzija - Nova godina

4 noćenja / 5 dana / avionom

Venecija - Nova godina

3 noćenja / 3 dana / autobusom

Toskana i Cinque Terre - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Milano - Đenova - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Milano - Đenova - Nova godina

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Rimini

Rimini - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Toskana - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Rim - Nova godina

3 noćenja / 4 dana / avionom

Rim - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Rim - Nova godina

4 noćenja / 5 dana / avionom

Istanbul - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Pariz - Nova godina

4 noćenja / 9 dana / autobusom

Pariz - Nova godina

4 noćenja / 5 dana / avionom

Prag - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Solun - Nova godina

2 noćenja / 5 dana / autobusom

Solun - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Atina - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Beč - Nova godina

3 noćenja / 6 dana / autobusom

Krakov - Nova godina

Krakov - Nova godina

2 noćenja / 5 dana / autobusom