Magas

 

Najvažnije preporuke za „Magas“ su izuzetna ljuba-znost domaćina i odlična lokacija. Savršeno čiste i dobro opremljene smeštajne jedinice za dve do pet osoba, sa TV i klima uređajima, „na korak“ su do plaže i supermarketa. Studia su skromnih veličina (16–18 m²) pa su terase u funkciji letnjih trpezarija. Površine apartmana su oko 35 m². U dvorištu je ozidano roštilj mesto i velika natkrivena terasa. Postoji besplatno WiFi mesto, a parkiranje je na ulici ispred ili u blizini kuće.

1/2 studio: dva standardna ležaja

1/3 studio: široki (140 cm) i standardni ležaj

1/4 MT apartman: u obe spavaće sobe po dva stan-dardna ležaja (manja terasa, oko 12 m²)

1/4 VT apartman: u obe spavaće sobe po dva standar-dna ležaja (terasa minimum 19 m²)

1/5 VT apartman: u prvoj spavaćoj sobi široki (120 cm) i standardni, a u drugoj dva standardna le-žaja (terasa 19 m²)

 

 

1. dan Polazak. Novi Sad

Sastanak grupe u 20.30h parking železničke stani-ce, kod »lokomotive«, predviđeno vreme polaska u 21.00h (polasci iz Sente, Subotice, Sombora, Kikinde, Sremske Mitrovice, Bečeja, Zrenjanina, Pančeva, Beo-grada i usputnih stanica na auto putu Beograd – Pre-ševo prema dole navedenoj satnici). Noćna vožnja sa usputnim pauzama.

2.dan – 13. dan Nei Pori • Magas

Dolazak oko 12.00h po lokalnom vremenu i boravak u letovalištu, smeštaj u izabranom objektu na bazi ugo-vorene usluge – 12 NOĆENJA.

14.dan Nei Pori • Magas

Napuštanje objekta do 09.00h. Polazak autobusa iz letovališta u večernjim satima prema informaci-ji predstavnika (oko 18-20h po lokalnom vremenu). Noćna vožnja sa usputnim pauzama.

15.dan Novi Sad

Dolazak u Novi Sad uobičajeno oko 9.00h (u zavisno-sti od uslova na putu i graničnim prelazima).

 

ne postoji dinarski deo cene

 

CENE SMEŠTAJA PO OSOBI, U EVRIMA, ZA 12 NOĆENJA BEZ PREVOZA

 
 

6€ boravišne takse po smeni i smeštajnoj jedinici plaća se prilikom dolaska

 
     

NAJAM

Polazak autobusa iz NS

31. 5.

12. 6.

24. 6.

06. 7.

18. 7.

30. 7.

11. 8.

23. 8.

04. 9.

16. 9.

 

13 DANA

Terminletovanja

od:

01. 6.

13. 6.

25. 6.

07. 7.

19. 7.

31. 7.

12. 8.

24. 8.

05. 9.

17. 9.

 
 

do:

13. 6.

25. 6.

07. 7.

19. 7.

31. 7.

12. 8.

24. 8.

05. 9.

17. 9.

29. 9.

 
 

studia za 2 osobe (1/2), po osobi

 

100

160

230

250

260

260

250

220

150

90

 

studia za 3 osobe (1/3), po osobi

 

70

110

160

170

180

180

170

150

110

60

 

apartmana za 4 osobe (1/4 MT), po osobi

60

110

140

170

180

180

170

140

85

50

 

apartmana za 4 osobe (1/4 VT), po osobi

60

120

150

180

190

190

180

145

90

50

 

apartmana za 5 osoba (1/5 VT), po osobi

50

100

130

150

160

160

150

120

80

40

 

Korišćenje klima uređaja (ukoliko gosti žele)

 

5€ dnevno

   

uračunato u gornje cene

   

5€ dnevno

 

 Ukoliko nema vlastiti ležaj, u svakoj smeštajnoj jedinici, po jedno dete do 12 godina može boraviti besplatno.  •  Dva deteta do 12 godina na istom, zajedničkom ležaju, plaćaju cenu kao jedna odrasla osoba.  •  Ukoliko dete, bez obzira na uzrast, koristi vlastiti ležaj, plaća cenu kao odrasla osoba.

 

VLASTITI PREVOZ

Vlastiti prevoz u ponudi je za sve termine iz tabele, bez ikakvog uvećanja ili umanjenja cena.

 

CENE AUTOBUSKOG PREVOZA I DOPLATA ZA TRANSFER PO OSOBI – SEDIŠTU (dinarska protivvrednost):

Iz Novog Sada 21.00h, Beograda 22.30 i motela ili pumpi na autoputu (do restorana „Europa” – Pojate)

70 €

Od Niša 01.30h (benzinska pumpa preko puta „NAIS”a) i motela ili pumpi do graničnog prelaza Preševo

50 €

Transfer iz Sente 19.00h, Subotice 19.00h, Sombora 19.00h i Kikinde 19.00h (minimum 4 putnika)

20 €

Transfer iz Sremske Mitrovice 19.30h, Bečeja 19.30h, Zrenjanina 19.30h i Pančeva 21.30h (minimum 4 putnika)

10 €

 

Svako dete mora, po Zakonu, imati svoje sedište ali ima POPUST 50% ukoliko nema navršenih 12 godina

CENA PREVOZA U JEDNOM PRAVCU IZNOSI 60% OD GORE NAVEDENIH • DOPLATA ZA PREVOZ NA DVE SMENE IZNOSI 30% ŽELJENO DODATNO SEDIŠTE PLAĆA SE PO CENI ZA ODRASLOG PUTNIKA

 

ARANŽMAN OBUHVATA: Boravak od 12 noći/13 dana u studijima ili apartmanima na bazi najma/noćenja, troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vre-me boravka na destinaciji.

Transfere i prevoz autobusom ukoliko je ugovoren, uz pratioca grupe na relaciji Novi Sad – letovalište – Novi Sad.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Boravišnu taksu 0,5 € dnevno po smeštajnoj jedinici, tj. 6 € za smenu borav-ka, plaća se na licu mesta.

Međunarodno putno osiguranje, individualne troško-ve, fakultativne izlete, usluge koje nisu predviđene pro-gramom i ostale nepomenute troškove.

 

POPUSTI ZA DECU

Ukoliko nema vlastiti ležaj, u svakoj smeštajnoj jedi-nici, po jedno dete do 12 godina može da boravi be-splatno.

Dva deteta do 12 godina, na istom zajedničkom ležaju, plaćaju cenu kao jedna odrasla osoba.

Ukoliko dete, bez obzira na uzrast, koristi vlastiti ležaj, plaća cenu kao odrasla osoba.

Svako dete ukoliko nema navršenih 12 godina ima po-pust 50% na cenu autobuskog prevoza i transfera.

U PONUDI NEMA SMEŠTAJNIH JEDINICA ZA JEDNU OSOBU, odnosno jednokrevetnih studia ili apartmana. U slučaju da jedna osoba boravi sama, plaća punu cenu dvokrevetnog smeštaja.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

PLAĆANJE SE VRŠI U DINARIMA, PO ZVANIČNOM SREDNJEM KURSU NBS, gotovinom, platnim kartica-ma, čekovima građana ili na tekući račun Organizatora.

Uplata u celosti ili minimum 30% akontacije od cene smeštaja, ostatak 15 dana pred put gotovinski, čeko-vima na rate ili administrativnom zabranom na platu (zaključno sa 15.11.2021.), na 6 rata INTESA FRENDI karticama Banca Intesa bez kamate isključivo na šal-terima agencije „ELNOSTOURS“ u Novom Sadu.

POPUST 5% ZA CELOKUPNU UPLATU SMEŠTAJA U MOMENTU PRIJAVE – bilo kog dana i meseca 2021. godine (ne važi za akcijske cene i „last minute” ponude).

POPUST 10% ZA CELOKUPNU UPLATU AUTO-BUSKOG PREVOZA U MOMENTU PRIJAVE – bilo kog dana i meseca 2021. godine (ne važi za akcijske cene i “last minute” ponude).

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Za putnike koji imaju biometrijski pasoš, nije potrebna grčka šengen viza. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Strani državljani su u obavezi da se sami informišu o viznom režimu zemalja u koje putuju ili kroz koje prolaze.

 

NAPOMENE: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre početka usluga. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedi-nih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

Program putovanja iz ovog cenovnika čine cenovnik, važne napomene i informacije, internet prezentacija www.elnostours.rs i Opšti uslovi putovanja organi-zatora putovanja, usaglašeni sa YUTA standardom.

 

 

 

 

 

Organizator putovanja DP ELNOSTOURS sa P.O., Maksima Gorkog 10, Novi Sad, matični broj 08580006,

Licenca broj: OTP 31/2021 kategorije A 10 od 09.04.2021. Organizator ima depozit od 300 EUR-a i poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete po Ugovoru br. 0041/2020 od 22.03.2021. zaključenim sa “YUTA” Beograd. Bankarska garancija broj 0042502001854 od 07.04.2021. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD na iznos od 50.000 EUR

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju, upoznate sa programom putovanja

i opštim uslovima putovanja agencije

 

© 2021 Tango Travel - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.